Uydu Cihazı ile Takip

Deniz kaplumbağaları IUCN listesine göre tehlike veya hassas türler listesindedirler. Hayatlarının büyük bölümünü okyanuslarda geçirirler, dolayısıyla izlenmeleri zordur. Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle yuvalama alanlarının yanı sıra göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları yada ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır.

Teknolojinin de gelişmesiyle deniz kaplumbağalarının deniz içi davranışlarını anlayabilmek için farklı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Deniz kaplumbağasının sırtına yerleştirilen uydu cihazı ile göç yollarını takip edebilmek mümkün olmuştur.

Merkezimizde tedavi gören deniz kaplumbağalarına uydu cihazları, Exeter Üniversitesi Cyprus Bycatch Project kapsamında fonlanmaktadır.

Uydu Cihazı İle Takip

https://my.wildlifecomputers.com/data/map/?id=5cc3516ec820f71437627816

Bu linkten Exeter Üniversitesi Bycatch Projesi kapsamında, uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç yollarını görebilirsiniz.