Karşılaştığı Tehlikeler

Tesadüfi avcılık

Dünyada deniz kaplumbağalarının sayısı giderek azalmaktadır. Binlerce deniz kaplumbağası her yıl karides ağları, trol ağları ve çengelli oltalar nedeniyle boğulmaktadır.

Doğrudan tüketim

Deniz kaplumbağaları, yağından parfüm, kabuğundan süs eşyası, derisinden ayakkabı, çanta ve takı elde edilmesi yada egzotik yiyecek olarak dünya marketlerinde yer almak üzere uzun yıllardır öldürülmektedir. Özellikle besin sıkıntısı çekilen bazı ülkelerde, kaplumbağalar eti, yumurtası ve yağı için yakalanıyor, toplanıyor ve besin maddesi olarak kullanılıyor.

Kıyı alanların gelişimi

Kontrolsüz yapılaşma, önemli yuvalama alanlarının tahrip edilmesine yol açmaktadır. Kumsallardaki araç trafiği kumları sıkılaştırmakta ve dişi bireylerin yuva yapmasını zorlaştırmaktadır.

Deniz dolguları ve dalgakıranlar kıyı akıntılarının düzenini değiştirebilir ve kumsalların erozyona uğramasına veya tamamen yok olmasına sebep olabilir. Deniz kaplumbağalarının önemli kışlama alanları tortulaşma, hassasiyet taşımayan turizmin gelişmesi gibi sebepler ile zarar görmektedir.

Deniz kiriliği

Deniz kirliliği, deniz kaplumbağalarına birçok açıdan zarar verebilir. Deniz kaplumbağaları denizde yüzen plastik malzemeleri deniz anası sanıp yediği için boğulabilirler. Denize atılan ağların deniz kaplumbağalarına dolanması sonucu boğulmaya ve beslenemeyecek yada yüzemeyecek hale gelmelerine sebep olabilir. Kumsaldaki çöpler yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının denize ulaşmalarını engelleyebilir.

İklim değişikliği

Değişen iklimler ve küresel ısınma deniz kaplumbağası popülasyonunu ciddi şekilde etkilemektedir. Deniz kaplumbağalarının cinsiyeti sıcaklığa bağlı olduğu için küresel sıcaklıklardaki artış yuvadan çıkacak erkek-dişi oranını tamamen değiştirebilir ve türün nüfusunda tutarsızlıklara yol açabilir.

Doğal predasyon

Deniz kaplumbağaları yumurtladıktan sonra yuva, tilki, köpek ve porsuklar tarafından takip edilmekte ve yuva saldırıya uğramaktadır. Yuvada bulunan yumurtalar tamamen yok edildiği gibi yumurtaların bir kısmı sağlam kalabilmektedir. Yengeçler ise kum içersine kurdukları yuvalar ile hem yumurtalara, hem de yavruların denize ulaşmaları esnasında yavruların saldırıya uğramasına sebep olmaktadırlar. Kuş predasyonu, yavruların denize ulaşmaları esnasında etkili olmaktadır. Diğer bir predatör canlı olan köpekler yumurtalara ve yavrulara zarar verdiği gibi, yuvalama esnasındaki kaplumbağaları ürkütmek suretiyle yumurtlamalarına engel olmaktadır.